A.L.V. 2019

Beste leden,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) van speeltuin vereniging Nieuw Leven op vrijdag 28 juni 2019 vanaf 19.30 uur.
Wij hopen dat u allen komt.

Momenteel zijn wij als bestuur duidelijk onderbezet en zijn dan ook met spoed op zoek naar enthousiaste leden die ons in het bestuur willen vergezellen.
Wilt u meepraten over de toekomst van de vereniging?
Heeft u ideeën die u graag verwezenlijkt ziet?
Meld u aan voor het bestuur.
Dit kan door middel van een e-mail naar de voorzitter te sturen, schriftelijk door een brief in de brievenbus of tijdens de vergadering als u dat wilt.

De vergadering vindt plaats in de grote zaal op de begane grond van ons verenigingsgebouw  (Boezemkade 1, 2063JH Spaarndam ).

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,
Maartje Wiegand-Sipma
Voorzitter speeltuin vereniging Nieuw Leven Spaarndam

E-mail: E-mail een voorzitter
Volg ons ook op Facebook!

PROGRAMMA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SPEELTUIN VERENIGING NIEUW LEVEN, te houden op vrijdag 28 juni 2019 in het verenigingsgebouw van Nieuw Leven, Boezemkade 1, 2063JH Spaarndam

19.15 – 19.30 uur Inschrijving, koffie

19.30 uur Opening en welkom

19.35 uur Behandeling van de agenda:
1. Jaarverslag 2018
2. Stand van zaken 2019
3. Vooruitblik 2019
4. Nieuwe bestuursleden*
5. Rondvraag
6. Afsluiting vergadering

Heeft u vragen die u graag behandeld wilt hebben?
Stuur deze dan voor 28 juni 2019 naar de voorzitter

21.00 uur            Afsluiting

Voor de met een * gemerkt punt kunt u zich aanmelden in persoon tijdens punt 4 van de vergadering , via E-mail naar de voorzitter of via de post (Boezemkade 1, 2063JH Spaarndam).

 

De notulen van de A.L.V. 2019 alsmede de Jaarrekening over 2018 zijn hieronder te downloaden/bekijken:

Notulen A.L.V. 28 juni 2019

Jaarrekening 2018